Friday, January 27, 2006

From "Riles". Manila, Philippines 2001.

1 comment:

bahag said...

nico! hanapin mo na mga negs mo sa RILES....malapit na silang mawala! ang PNR magiging private own by korean and chinese!