Monday, September 03, 2007

Colombo, Sri Lanka 2007.

1 comment:

hermit said...

ang tunay na mata ni Nico in B&W.

vir o. montecastro
ng yungib pasig